Fyll inn tekst i et eller flere søkefelt over.  Trykk "Søk" eller "Return". 

Resultatet vises i tabeller her. Databasen dekker foreløpig kun årgangene 1983-88, over 21.000 referanser. 
Årgangene før 1986 er utsolgt, men kan lånes fra bla. Gjøvik Bibliotek. Hefte nr 1-85 og enkelte andre artikler finnes her. Gamle utgaver av tidsskriftet kan bestilles hos Vestoppland Sleksthistorielag, kr. 40 pr hefte + porto, 80 sider pr hefte.

Vær oppmerksom på at et gårdsnavn kan forekomme i mange kommuner. Navnene er normalisert til dagens skrivemåte.
Data sist oppdatert: 11 april  2001   

 

©Gjøvik og Toten Slektshistorielag