Mikrofilm

 i Gjøvik og Toten Slekthistorielags bibliotek.

Kirkebøker, klokkerbøker, pantebøker, skifteprotokoller og tingbøker. 

Forkortelser: La = Land, Ha = Hadeland, To = Toten, Bi = Biri, Var = Vardal, Va = Valdres

Filmene kan brukes på Gjøvik bibliotek ved henvendelse i skranken. Gjøvik bibliotek har også mange andre mikrofilmer.

Filmer pr 10.10.2000

Type Område og tidsrom FILMENS NR.
Kirkebok Brøttum, 1814-1850 HF 1301
Kirkebok Brøttum, 1838-1850 HF 1302
Kirkebok Furnes, 1734-1810 HF 1289
Kirkebok Furnes, 1784-1819 HF 1290
Kirkebok Furnes, 1792-1814 HF 1291
Kirkebok Furnes, 1792-1814 HF 1292
Kirkebok Furnes, 1809-1841 HF 1293
Kirkebok Fåberg, 1730-1818 HF 1362
Kirkebok Fåberg, 1818-1833 HF 1363
Kirkebok Fåberg, 1836-1837 HF 1364
Kirkebok Fåberg, 1836-1854 NH 44
Kirkebok Fåberg, 1836-1878 NH 45
Kirkebok Fåberg, 1868-1878 NH 46
Kirkebok Fåberg, 1879-1898 NOR1-116
Kirkebok Fåberg, 1879-1900 NOR1-809
Kirkebok Fåberg, 1879-1900 NOR1-810
Kirkebok Hurdal, 1777-1828 HF 352
Kirkebok Hurdal, 1828-1845 HF 353
Kirkebok Hurdal, 1846-1877 NO 202
Kirkebok Hurdal, 1860-1877 NO 203
Kirkebok Løten, 1694-1801 HF 1305
Kirkebok Nes i Hedm., 1663-1784 HF 1302
Kirkebok Nes i Hedm., 1663-1861 HF 1303
Kirkebok Nes i Hedm., 1813-1851 HF  1305
Kirkebok Nes i Hedm., 1831-1889 HF 1304
Kirkebok Ottestad, 1838-1879 HF 1314
Kirkebok Ringsaker 1747-1814 HF 1295
Kirkebok Ringsaker 1799-1826 HF 1296
Kirkebok Ringsaker 1821-1850 HF 1297
Kirkebok Ringsaker 1839-1860 HF 1298
Kirkebok Ringsaker 1861-1878 HF 1299
Kirkebok Ringsaker 1870-90, Brøttum 1872-90 og 1814-26 HF 1300
Kirkebok Romedal (Tomter), 1860-1895 HF 1311
Kirkebok Romedal, 1814-1846 HF 1311
Kirkebok Stange, 1714-1722 HF 1311
Kirkebok Stange, 1714-1787 HF 1312
Kirkebok Stange, 1762-1864 HF 1313
Kirkebok Stange, 1839-1882 HF 1314
Kirkebok Tangen, 1814-1835 HF 1315
Kirkebok Tangen, 1861-1869 HF 1316
Kirkebok Tangen, 1861-1881 HF 1314
Kirkebok Tangen, 1861-1881 HF 1315
Kirkebok Vang i Hedm. 1826-41, Furnæs 1789-1826, Ringsaker 1734-74 HF 1294
Kirkebok Vang i Hedm., 1683-1733 HF 1289
Kirkebok Vang i Hedm., 1813-1854 HF 1290
Kirkebok Vang i Hedm., 1832-1896 HF 1291
Kirkebok Vinger, 1689-1772 HF 1316
Klokkerbok Eina, 1901-15 NOR1 814
Klokkerbok Hunn (Vardal), 1915-29 NOR1 1021
Pantebok Ha-La, bd. 1, 1803-15 HF 2194
Pantebok Ha-La, bd. 1, 1803-15 HF 2195
Pantebok Ha-La, bd. 2, 1815-30 HF 2195
Pantebok Ha-La, bd. 2, 1815-30 HF 2196
Pantebok Ha-La, bd. 3, 1830-40 HF 2196
Pantebok Ha-La, bd. 3, 1830-40 HF 2197
Pantebok Ha-La, bd. 4, 1840-47 HF 2197
Pantebok Ha-La-Va, bd. 1, 1689-94 HF 2188
Pantebok Ha-La-Va, bd. 1, 1689-94, +M.Gudbr.dal bd. 1 1845-54 HF 2187
Pantebok Ha-La-Va, bd. 2, 1697 HF 2188
Pantebok Ha-La-Va, bd. 3, 1697-1704 HF 2188
Pantebok Ha-La-Va, bd. 4, 1704-15 HF 2188
Pantebok Ha-La-Va, bd. 4, 1704-15 HF 2189
Pantebok Ha-La-Va, bd. 5, 1716-36 HF 2189
Pantebok Ha-La-Va, bd. 5, 1716-36 HF 2190
Pantebok Ha-La-Va, bd. 6, 1736-48 HF 2190
Pantebok Ha-La-Va, bd. 6, 1736-48 HF 2191
Pantebok Ha-La-Va, bd. 7, 1748-61 HF 2191
Pantebok Ha-La-Va, bd. 7, 1748-61 HF 2192
Pantebok Ha-La-Va, bd. 8, 1761-70 HF 2192
Pantebok Ha-La-Va, bd. 8, 1761-70 HF 2193
Pantebok Ha-La-Va, bd. 9, 1780-1803 HF 2193
Pantebok Ha-La-Va, bd. 9, 1780-1803 HF 2194
Pantebok To-Var-Bi, bd. 1, 1733-54 HF 2205
Pantebok To-Var-Bi, bd. 2, 1756-76 HF 2207
Pantebok To-Var-Bi, bd. 3, 1776-98 HF 2207
Pantebok To-Var-Bi, bd. 4, 1798-1812 HF 2209
Pantebok To-Var-Bi, bd. 5, 1813-25 HF 2209
Pantebok To-Var-Bi, bd. 6, 1825-35 HF 2211
Pantebok To-Var-Bi, bd. 7, 1835-44 HF 2211
Pantebok To-Var-Bi, bd. 7, 1835-44 HF 2212
Pantebok To-Var-Bi, bd. 7, 1835-44 HF 2213
Pantebok To-Var-Bi, bd. 9, 1849-54 HF 2205
Skifteprotokoll Ha-La, bd. 1, 1802-21 HF 2160
Skifteprotokoll Ha-La, bd. 1, 1802-21 HF 2161
Skifteprotokoll Ha-La, bd. 2, 1806-43 HF 2161
Skifteprotokoll Ha-La, bd. 2, 1806-43 HF 2162
Skifteprotokoll Ha-La, bd. 3, 1843-57 HF 2162
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 1, 1659-66 HF 2152
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 2, 1697-98 HF 2153
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 2, 1697-98, 1689-92 under To-Va-Bi HF 2152
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 3, 1698-1703 HF 2153
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 4, 1704-09 HF 2153
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 4, 1704-09 HF 2154
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 5, 1716-37 HF 2154
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 5, 1716-37 HF 2155
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 5, 1716-37 HF 2156
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 6, 1737-43 HF 2156
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 6, 1737-43 HF 2157
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 7, 1744-56 HF 2157
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 7, 1744-56 HF 2158
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 8, 1783-1802 HF 2158
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 8, 1783-1802 HF 2159
Skifteprotokoll Ha-La-Va, bd. 8, 1783-1802 HF 2160
Skifteprotokoll To-Var.Bi, bd. 4, 1692-95 HF 2141
Skifteprotokoll TO-Var-Bi, bd. 1, 1657-69 HF 2140
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 1, 1822-29 HF 2151
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 10, 1777-90 HF 2146
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 10, 1777-90 HF 2148
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 11, 1791-1810 HF 2148
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 11, 1791-1810 HF 2149
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 13, 11810-13 HF 2150
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 14, 1812-41, Biri HF 2150
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 15, 1812-22, Toten HF 2150
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 15, 1812-22, Toten HF 2151
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 17, 1829-38 HF 2151
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 17, 1829-38 HF 2152
Skifteprotokoll TO-VAr-Bi, bd. 2, 1673-79, sl. 1675, +Østerdalen 1850-53 HF 2140
Skifteprotokoll To-Va-Bi, bd. 2, 1673-89,beg. 1675 HF 2141
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 3, 1689-92 HF 2141
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 4, 1692-95 HF 2142
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 5, 1697-1704 HF 2142
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 6, 1706-22 HF 2142
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 7, 1722-37 HF 2142
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 7, 1722-37 HF 2143
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 8, 11737-56, sl.nov. 1742 HF 2143
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 8, 1737-57, beg. 1742 HF 2144
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 9a, 1756-65 HF 2145
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 9b, 1765-76 HF 2145
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 9b, 1765-76 HF 2146
Skifteprotokoll To-Var-Bi, bd. 9b, 1765-76 HF 2146
Tingbok Ha-La-Va, 1651-55 PF 1042
Tingbok Ha-La-Va, 1655-66,(+2 ting på Biri +2 ting på Toten) PF 1043
Tingbok Ha-La-Va, 1667-82 PF 1044
Tingbok Ha-La-Va, 1682-90, (1684 i tingb.18 To-Var-Bi, 1685-86 omfatter også Toten) PF 1045
Tingbok Ha-La-Va, 1691-1701, (+ Toten 1694-94) PF 1046
Tingbok Sør-Gudbr.d., nr. 16, 1793-98 12
Tingbok Sør-Gudbr.d., nr. 17, 1798-1804 12
Tingbok To-Var-Bi, 1652-77 PF 1047
Tingbok To-Var-Bi, 1678-1701, (+ Hedmark 1665-68) PF 1048
Tingbok To-Var-Bi, nr. 22, -1701 12
Tingbok To-Var-Bi, nr. 23, 1705-08 12
Tingbok To-Var-Bi, nr. 24, 1708-12 12