[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Utvandret til Minnesota

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Birger Franzèn
Postadresse: Gjøvik
Kommuner_omraader: Minneapolis, Minnesota USA
Bekreftelse: ja
Date: 13.04.08

Artikkelens_innhold

Andreas Hansen, født 15 juli 1886 på Biri, utvandret til Wisconsin USA 1907. Fra 1912 var han bosatt i Minneapolis. Familien på Gjøvik har oppbevart brev fra Andreas fra 1912, 1913 og 1914. Siste eksisterende brev er datert 1925. Andreas nevner da at han har en datter på 2 år som bor hos sine besteforeldre. Hvordan kan jeg finne ut hva den datteren hette og hvor var det bitt av pikens moder?


Sist endret: 19.02.15