[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Utvandret til Minnesota

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Birger Franzèn
Postadresse: 2817 Gjøvik
Kommuner_omraader: Minneapolis, Minnesota USA
Bekreftelse: ja
Date: 14.04.08

Artikkelens_innhold

Takk for svar. Nei, dette blir vanskelig. Siste brev er skrevet 28 juli 1925. Andreas Hansen hadde da adresse: 3029 Columbus Aveny, Minneapolis. Men det er jo et gap på 11 år mellom siste og nest siste brev, og vi veit ikke hva som har skjedd i den perioden. Jeg trur datteren (født 16 juni 1923) er født uekte. Men da modern er totalt ukjent, må vi nok gi opp føreløpig.


Sist endret: 19.02.15