[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: KArine Olsdatter

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 30.07.08

Artikkelens_innhold

Ole Pedersen og Fredrikke Nilsdtr. ble i følge kirkeboken gift 15/4 1868, de var da henholdsvis 21 3/4 og 21 år gamle. Fedrenes navn oppgis å være Peder Olsen og Nils Jensen. I Klokkerboken var vielsen med de samme navnene overstrøket. Ved Folketellingen for 1875 var paret bosatt på plassen Hougum u. Hveem, da opplyses de begge å være født i 1846 og døpt i Hoff på Ø. Toten. De hadde da barna Peder f. 1869, Berte Marie f. 1872 og Karine f. 1874. Fredrikke Nilsdtr. er et lite brukt navn på Ø. Toten. I Folketellingen for 1865 finnes kun ei i aktuell alder, hun er da 20 år og tjener på v. Hveem. Når en søker i avskrevne kirkebøker for kommunen, finner en der kun 1 i de nærmeste årene rundt oppgitt fødselsår. Hun var født 25/12 1846 og døpt i januar året etter. Oppgitte foreldre er Nils Fredriksen og Bolly Olsdtr. Lieseie, gift 21/8 1846. Samme Fredrikke ble konfirmert i 1861 og da bosatt i Lieshagen. Utover det som er gjengitt her er det lite å finne om Nils og Bollys videre liv på Toten. En må gjøre oppmerksom på at Fredrikke Nilsdtr. i opplysningene her er knyttet til to forskjellige oppgitte fedre, det gir en usikkerhet om at det kan være 2 Fredrikker noe som i kildene virker lite sansnynlig. En annen mulighet er at presten kan ha skrevet feil farsnavn i 1868. her


Sist endret: 19.02.15