[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Kristine Igelsrud

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: T O Koller
Postadresse: Ringsaker
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: ja
Date: 26.08.08

Artikkelens_innhold

Etterlyser informsjon om Kristine Igelsrud født 24/9 1836 på Toten. Gift i 1859 med Johannes P Ødegaard i Oslo. Finner en Christine i Kirkeboka for Vestre Toten født denne dagn med foreldre Christian Johansen ? og Marthe ? Håper noen kan gi meg opplysninger. M.V.H Tarald


Sist endret: 19.02.15