[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Tyding gårdsnavn kirkebok.

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Nora Ødegård
Postadresse: Lørenskog
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 23.09.08

Artikkelens_innhold

En Joen G???? får tvillinger i 1713. Nederst på side 200. Hva er gårdsnavnet her? Kona blir introd. januar 1714. Håper på hjelp.


Sist endret: 19.02.15