[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Ole Olsen. Østre Toten

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Gro Bekkø Langaard
Postadresse: 1052 Oslo
Kommuner_omraader: Østre Toten / USA
Bekreftelse: ja
Date: 24.10.08

Artikkelens_innhold

Jeg søker opplynsinger om min Oldefar Ole Olsen f.11.06.1876 Sukkestadeie. Østre Toten. Han fikk to barn med Olave Mathea Pedersdatter f. 17.12.1872 Hveemsløkken. Ø.T. Gift? Barn 1 (Bestefar) Ole Olsen f.24.06.1896 Lykset. Ø.T. Barn 2 Petra Olsen f. ? Ble de gift. Når ble barna satt bort og hvorfor.Jeg vet at oldefar reiste til USA tidlig på 1900 tallet,jeg finner ikke utreise.Han skal ha bosatt seg i New Yorke. Han døde en gang på 1950 tallet.Har noen opplysninger om han og hans foreldre.


Sist endret: 19.02.15