[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Olsen. Østre Toten

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Inger-Berit Østby-Deglum
Postadresse: Gjøvik
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 25.10.08

Artikkelens_innhold

Det står ved innførselen av Ole Olsens dåp 6/8 1896 at faren er "nu i Kristiania" (på veg til Amerika?), og at det er hans første "Leiermaal", dvs barn utenfor ekteskap. Det er morens annet "Leiermaal". Det første barnet heter Petra og er ca. 1 1/2 år. Moren er vel den Olave Pedersdtr. som er budeie på Li i Ft.1900. Sønnen Ole er satt bort "fattigforsørget" på Sogstadstuen øvre. Men dette er kanskje ting du allerede vet, men ikke tok med i din etterlysning?


Sist endret: 19.02.15