[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Maria Hansdatter, f: 1808, Vestre Toten

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Inger-Berit Østby-Deglum
Postadresse: Gjøvik
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 27.10.08

Artikkelens_innhold

Her er opplysninger om en Maria Hansdtr. født i Mjørlundstuen, V.Toten, men jeg går ikke god for at det "holder vann" som bevis for at det er den rette. Da DIN Maria døde 12/7, bgr. 20/7, jordpåkastet 4/8 1901 ved Brøttum (Ringsaker/Brøttum s. 151 nr. 11), var hun enke m/føderåd i Bjerkhaugen, tidl. kalt Falkenhaug. Det blir sagt eksplisitt at hun var født 1808 i "Toten vestre". Hun er nr 6952 i Ft. 1900 Ringsaker. Den eneste Maria Hansdtr som jeg finner konfirmert i Toten i passe tidsrom bodde på Bjørnerudødegård (presteboka oppgir Bjørnstadødegård, som er i Ø.Toten), er 16 år, har hatt naturlige kopper og får betegnelsen "God" i flid og oppførsel ved konfirmasjon i "Hk." 26/10 1823. Ved inngåelse av ekteskap 1842 blir det også sagt at hun hadde hatt naturlige kopper, uten at det er noe bevis for hvem hun er. Hvis du søker i "Kilder" øverst på vår side her, finner du 3 Maria Hansdøtre f. i 1808, men bare én har noen tilknytning til Bjørnerud/Mjørlund som er nabogårder på Eina som nå ligger under V.Toten. Foreldrene hennes er fra nettopp disse gårdene, han fra Bjørnerud og hun fra Mjørlund ved vielsen 4/1 1803. Moren kalles vekselvis Sigri og Siri som i dagligtale er nærmest synonymer. Nå må du bruke eliminasjonsmetoden og lete etter de to andre med navn Maria Hansdtr. og se om du finner dem i noen lister. Ringen er en gård i tidl. Kolbu som ble delt mellom Ø. og V.Toten, og "Nykleberg" er i Ø.Toten.


Sist endret: 19.02.15