[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Jacob Ellingsen, Ørud. f ca 1699

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 17.12.08

Artikkelens_innhold

Jakobs dåpsinnførsel er ganske riktig ikke å finne i kirkebøkene for Toten, men han er sønn av Elling Svendsen Ørud, som er bgr. 22.8.1742 (88 år og 5 mnd. (?)). Dette går tydelig fram av skifte etter Elling 3.10.1738, der arvingene er barna: 1. Jakob Ørud, sersjant 2. Berte Gåserud 3. Else Hågår 4. Siri Øfstås Hvem som er Jakobs mor er ukjent. Elling var gift to ganger. Første gang med Ragnhild Tollefsdatter Stabo, som det skiftes etter 10.12.1692. Der nevnes barna Erik (8 år) og Berte (11 år). Hvem Ellings andre kone, og altså mor til Jakob, Else og Siri, er, har jeg ikke funnet noen kilder på. Jakob og Elling Sønsteby er, som du nevner, en annen familie.


Sist endret: 19.02.15