[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Magnard L. Kristiansen

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Anja Heldal
Postadresse:
Kommuner_omraader: Østre Toten
Bekreftelse: JA
Date: 23.12.08

Artikkelens_innhold

Min oldefar Magnard Kristiansen bodde tre år gammel i Østre Toten i 1900: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0528&kenr=004&bnr=0087&lnr=00 Jeg prøver å finne ut hvem han giftet seg med - vet bare at hun (min oldemor) het Guri eller Guro til fornavn, men ikke noe om når hun ble født eller hvor hun kom fra.


Sist endret: 15.02.15