[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Jacob Ellingsen, Ørud. f ca 1699

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 25.12.08

Artikkelens_innhold

Etter å ha rådspurt Jan E. Jaatun om temaet, har vi vurdert en del opplysninger, og vår oppfatning at det er følgende: 1. Jacob Ellingsen Ørud nevnes som fadder i kirkebokan fra 1714. Vi anser at han med det er født før tidsrommet for kirkebøker, som begynner i 1695. 2. Det er ikke funnet kilder som navngir Jacobs mor, eller forteller når hun døde. Det kan være en av to årsaker til det siste. Hennes begravele kan være utelatt i kirkeboka eller den har skjedd i 1733 da det ikke er bevart noen kirkebokopplysninger på Toten. 3. Else Ellingsdtr. Ørud ble døpt 5/4 1696 med fadderne Hr. Roal Hansen Bernhoft, Christopher Hammersta, Ole Øffresett, Mari Sejersta og Lisbeth Cathrine Hygen. Siri Ellingsdtr. Ørud ble døpt 15/1 1699 med fadderne Leut. Claus Hygen, Christopher Hammersta, Christopher Oustad, Gissel Vangen og Marte Sejersta. Fadderne kan generelt deles inn i katogoriene bedre sosial rang, naboer og slektninger. Til de to siste ledd kan Christopher Oustad regnes som nabo, dermed gjenstår Christopher Hammerstad, Ole Øverset og Marte Seierstad som mulige slektninger. Vedr. slektskap kan nevnes at i skiftet 22/1 1711 etter Martes mann, Anders Ellensen, var enkens broder Elling Ørud tilstede på hennes vegne. De to andre antatte slektningene var svogere, og deres forbindelse til Ørud kan bare være gjennom barnas ukjente mor. 3. Skifte etter Anders Jacobsen Biørnstad, Toten 09.12 1692 x Marthe Halvorsdtr Barn: Jacob 3 1/2 år Anders 1/2 år Birte 5 1/2 år Den sl. mands broder Christopher Jacobsen Hammerstad møtte ikke, men hans qvinde Birte Gundersdtr var tilstede. Den anden broder Ole Jacobsen var nærværnde. Den sl. mand har arvet etter sin fader i Biørnstad 6 lispund 5 7/13 bismerpund. Kiøbt og betalt sine søskende Christopher, Ole Jacobsen, Ole Øverset(på sin kvinnes vegne), Fredrik Gaarum for deres gods i Biørnstad, samt Joen Helset på sin qvinde Martha Jacobsdtr for hennes arvelaad 3 lispund 2 10/13 bismerpund. Gjeld: Maren Jacobsdtr, Jacob Suchestad for landskyld. Barnas verge Christopher Hammerstad. Skiftet er tatt med fordi det gir opplysninger om arveparter etter søsknenes far Jacob Pedersen Bjørnstad. Det viser også at sønnesønnen Jacob Pedersen Sukkestad ikke har solgt farens arvepart og det svares landskyld for den. Når Maren Jacobsdtr. har til gode midler i boet, kan hun være ei søster til avdøde. 4. I kirkeboken kan vi se at ei Mari Ørud flere ganger nevnes som fadder, også sammen med Elling og Jacob Ørud. Ut fra de forhold som er omtalt er det nærliggende å anta at Elling Svendsen Ørud ca. 1693/94 giftet seg med ovennevnte Mari Jacobsdtr. fra Bjørnstad.


Sist endret: 19.02.15