[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Fetstad/Fæstad

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 06.01.09

Artikkelens_innhold

Gardsnavn har gjennom tidene vært skrevet på forskjellige måter. Det forekommer også i dag. Så din tvil er ubegrunnet.


Sist endret: 19.02.15