[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Jacob Madtzen blev født i 1664 i Norge

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Erik Krog,
Postadresse: Krogen 6, Tejn, 3770 Allinge Danmark
Kommuner_omraader: Gjørvik/Toten
Bekreftelse: Ja
Date: 15.01.09

Artikkelens_innhold

Jacob Madtzen blev født i 1664 i Norge. Jacob Madtzen må betragtes som slægtens stamfader på spindesiden (min farmors gren) her i landet. Hans fødested er antagelig Helgeøen eller Toten. Desværre er embedsarkivet for Nes og Helgeøens Sognekald gået tabt ved præstegårdsbranden i 1802; Ligeledes er Hovindsholm blevet hærget af ild tre gange, så noget bestemt om hans fødested kan ikke fastslås. Han var forvalter ved Vejrupgaard, men tillige Selvejerbonde. Vejrupgaard i Birkende ejedes af Casper Christoffer Brockenhus, født 1649 - død 1713. Han havde været Generaladjudant hos Christian V i Norge. Ved sit giftemål den 11/7-1678 med Cathrine Hedevig Løvenhielm Hansdatter til Vejrup og Selleberg på Fyn, erhvervede han et stort Jordgods og ejede blandt andet ifølge Matr. fra 1683/84 hele helgeøen med ialt 4 helgårde, 14 halvgårde og 9 ødegårde. Det må antages, at Jacob Madtzen før sin indkaldelse til Danmark, har haft stilling på en af de norske gårde. Ifølge Birkende kirkebog, hvor vi første gang i Danmark finder hans navn, bliver han 2. juledag 1691 trolovet og den 20/5-1692 viet til Anne Mogensdatter, født i Kerteminde - død 8/2-1743 (92 år) i Birkende. Hun var datter af byskriveren i Kerteminde, Mogens Johansen, født 1614 i Kerteminde.


Sist endret: 19.02.15