[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Michel Jørgensen Wolden

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Arne Kjetil Andersen
Postadresse: Tvetenvn. 193, 0675 OSLO
Kommuner_omraader: Vardal
Bekreftelse: JA
Date: 15.01.09

Artikkelens_innhold

Tusen takk ! Dette skiftet var ikke kjent for meg. Her får jeg vite Michels første kones navn. Hun ble forøvrig begravet 26/12-1745 i Vardal. Jeg kjenner til et barn til i 1. ekteskap: Niels, døpt 4/4-1738 Helleborg døde på Sør Holo, Ringsaker i 1802 og var kanskje derfra iflg. notat på Neumanns opptegnelser for Grøthoug. Michels foreldre er fortsatt en utfordring å finne ut av.


Sist endret: 19.02.15