[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Pløibakken, husmannsplass under Gihle

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Bjørn Håvard Haugen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: Ja
Date: 19.01.09

Artikkelens_innhold

I Norske Gardsbruk 1957 Står følgende om Pløibakken: Gnr93 Bnr 15. p.adr Kraby. Sk.MK. 0,89. D. jord 20 da (mold og myrjord). - Våningshus bygd 1918, Låve m. Fjøs 1900 påb. stall og grisehus 1920. Gihleseter. Brt. kr 27600. - Alm.rett. - 1 Hest, 3 Kyr, 12 Sauer, 80 Høner. - Nils Pløibakken, Bror til Eieren, Kjøpte bruket 1910 av Peder Gihle. Eieren tok over 1913 etter Broren. Eier: Anders Pløibakken f. 1893- Sønn av Paul A. Pløibakken og Anne Marie f. Rødningsbystuen- g.1919 m. Alma Braaten (d 1919)


Sist endret: 19.02.15