[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Lier(i Lensbygda?), Hoff Kirke

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 20.01.09

Artikkelens_innhold

Opplysninger gitt i Folketellingen Østre Toten for 1875 bekrefter at Gustav Erikson er født i Kila sogn, Värmland i Sverige. oppgitt fødselsår der, samt alder i 1865 (28 år)og alder ved giftermål i 1863 (26 år) forteller at han er født i 1837.


Sist endret: 19.02.15