[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Forståelse av GNR/BNR

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 28.01.09

Artikkelens_innhold

Forandringen av g.nr. som du er usikker på er knyttet til en kommunesammenslutning. I 1963 ble Kolbu kommune som Narum var en del av slått sammen med Østre Toten Kommune. I Østre Toten var det tidligere 223 g.nr., og de tidligere nummerene fikk dette tallet i tillegg til det tidligere nummeret. Gardene i Kolbu har i dag nummerene 225-305. Senere har Almenningsloddene i kommunen fått nummerene 306-309. For få år siden ble det foretatt en grenseendring mellom Østre og Vestre Toten. Jeg er ikke kjent med hva dette innebar for nummereringen, men vil anta at for Østre Totens del kan finnes noen høyere nummer i dag.


Sist endret: 19.02.15