[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Pedersen og Rønau Davidsd., fra Toten til Hurdal

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 20.02.09

Artikkelens_innhold

Det kan være vanskelig å finne kilder på Toten, som gir et svar på ditt spørsmål. Til spørsmålet kan nevnes at ekteparet i 1751 bodde i Simenstuen under Olsby. Ole Pedersen var sønn i Hensvolden, døpt 2/2 1724. Hvor hans kone var fra er mer usikkert. David-navnet har generelt vært lite brukt på Toten, og de innslagene som forekommer har ofte tilknytninger til bygder syd for Toten. Det finnes ei Rønnov Davidsdtr. i aktuell alder døpt på Toten. Hun var datter av David Bergseller fra Feiring (dp. 32/3 1726). Vedr. din sammenheng bør nevnes at alderen i 1801 for Ole Pedersen er noe høy. Det var ikke uvanlig, men at hans kone var eldre gjør det usikkert at den førnevnte Rønnou var hans kone. Hennes alder er sikkert også feil, for hun fikk neppe sønnen Ole nær 50 år gl.(37 år i 1801). Et utgangspunkt for å kunne bevise forbindelsen til Toten kan være å finne opplysninger som knytter døttrene Margrete Lispet og Marte til ekteparet i Hurdal senere, som f.eks. å undersøke om den Marte Olsdtr. boende i Bratlien i 1801 kan være deres datter?


Sist endret: 19.02.15