[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: prøver å komme videre med slekt i v-toten

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 15.03.09

Artikkelens_innhold

Når det gjelder navn, må en være klar over at skrivemåten både i dag og tidligere er avhengig skriveren. I tillegg kan nevnes at stedsnavn før 1870 i stor grad kan sammenlignes med dagens postadresse. Ved søking etter slekt på Toten anbefales å bruke avskrevne kirkebøker. De vil du finne ved å trykke kilder, for deretter å velge V. Toten og kirkebøker i venstre rubrikk på skjermen. Velg så aktuell kirkebok. Ved valg av døpte 1820-22 og skrive Marg i fornavn- og even i etternavnfeltet, kan du søke fram datteren Marie Olsdtrs dåp. Vær også oppmerksom på at kilder ikke alltid behøver å være helt å stole på. Et eksempel er at Margrete Evensdtr. synes å være utelatt i Folketellingen for Toten i 1801.


Sist endret: 19.02.15