[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Amund Narvesen Føllingstadbakken

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Sonja Fjellhaug
Postadresse:
Kommuner_omraader: Vardal
Bekreftelse: ja
Date: 26.03.09

Artikkelens_innhold

Amund er døpt på Dalborgen 1723, men hvem er hans far. Det finnes en Narve Fruseth som får barn tidligere, kan dette være min Narve? En Narve Eriksen dør 1768, 100 år gammel. Narve Fruseth? Ikke å finne i Braastadboka, altså antagelig en husmann. Narve Gjøvik som også får barn i samme periode har ingen sønn Amund. Kan noen hjelpe meg å nøste opp denne?


Sist endret: 19.02.15