[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Søsken i Redalen - Skulhuseie?

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Terje Tandsether
Postadresse: Raufoss
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 01.04.09

Artikkelens_innhold

Det var flere barn i denne søskenflokken enn de 3 du nevner, i hvertfall 4 til. I en skifteutlodningsprotokoll for Biri den 11.5.1811 er det skifte etter avdøde føderådskone Berte Larsdtr. Markengløkken som var gift med Ole Larsen (de giftet seg 14.2.1771 og er da kalt enkemann Ole Larsen Markeng og Berte Larsdtr. Skulhuseie). Berte hadde ingen barn og ble arvet av sine søsken. Det sies at skiftet ble påbegynt 21.6.1809, og det er henvist til registreringsprotokollen 1810 nr. 88 uten at jeg finner det der. Skiftet i 1811 er ufullstendig ettersom det ikke oppgir arvingenes bosted, ektefelle eller alder, men jeg gjengir det her. Berte Larsdtr. Markengløkken (ca. 1733-1809). Hennes søsken: 1. Bror Peder, død og etterlater a) Sissel Pedersdtr. som også er død og etterlater barna Nils og Even Monssønner b) Åste Pedersdtr. c) Marie Pedersdtr. 2. Bror Jacob, død og etterlater a) Lars Jacobsen b) Agnete Jacobsdtr. 3. Bror Even, død og etterlater a) Kirsti Evensdtr. b) Åste Evensdtr. 4. Søster Ingeborg Larsdtr. (også kalt Ingri) Foreldrene var Lars Pedersen Skulhuseie f. ca. 1701 bgr. 11.3.1748 og Åste Olsdtr. f. ca. 1695 (født seinere, yngste barn f. 1747) bgr. fra Skulhuseie 9.12.1771. Som vi ser er navnet Åste brukt i etterslekta. I tillegg til de som er nevnt over hadde dette paret også sønnene Ole f. ca. 1739 bgr. fra Skulhuseie 24.11.1743, og Ole døpt 24.9.1747 bgr. 19.11.1747. Det er bare de 2 yngste Even 1743 og Ole 1747 vi finner døpt i Redalen, før 1743 må familien ha bodd et annet sted. Det kan her nevnes at en Lars Pedersen som var bruker på Liereng i Biri 1732-1738 hadde barna Ingri døpt 11.10.1733 og Berte døpt 23.12.1736.


Sist endret: 19.02.15