[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Christian Nielsen Vestrum - døde han i 1783 ?

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Tor Olav Haugland
Postadresse: 2846 Bøverbru
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 05.04.09

Artikkelens_innhold

Min tipptipptippoldefar Christian Nielsen Vestrum ble døpt på Toten 21.juli 1737. Bevegelser han gjorde i sitt voksne liv, lar seg kartlegge ved at han solgte Vestrum i april 1771, og ved tinglysingen i juli samme år ble han omtalt som 'nu bosat paa gaarden Mittberg i Land'. Dette samsvarer med at han fra denne tiden betalte sin skatt på Midtberg i Land, slik jeg har funnet det i fogdens oppebørselsmanntall. Familiens videre opphold i Land bekreftes bl.a. av at barna ble konfirmert der i 1779 og 1781. Så ved en tinglysing i Land 11.april 1787 har Christian solgt Midtberg, og ved tinglysing på Toten 14.april 1787 kjøpte han Raufoss gård, dels fra sin bror Peder Nielsen (1 skind) og dels fra en Ole Thomassen (3 skind). Christian skjøtet Raufoss videre til sønnen Niels fire år senere (tinglysing 31.mars 1791, forøvrig samme år som sønnen giftet seg). Så mye om Christians livsløp; det er spørsmål omkring hans dødsår jeg ønsker å ta opp her. Det har blitt hengende ved han at han døde i 1783. Neumann oppgir dette dødsåret, og det samme gjør andre sekundærkilder. Ett eksempel er Nettums Hårfagre-artikkel i TOTN 1976, og et annet eksempel er en stor anetavle for Bjørnstjerne Bjørnson; Christian var jo BBs oldefar. I Neumanns slektstavler er det gjengitt et dødsÅR og bare det for Christian Vestrum. Jeg har inntrykk av at Neumann var påpasselig med å gjengi også dato og måned i de tilfellene han hentet opplysninger fra 'egne' kirkebøker, så det er mulig at han har brukt en mer indirekte kilde akkurat her. Jeg har gått gennom kirkebøkene for Land og for Toten uten å finne noen passende begravelse omkring 1783. (Andre har konstatert det samme før meg, ut fra notat jeg har funnet i museumsarkivet på Lands Museum). Jeg har også gått gjennom skiftekort på Statsarkivet på Hamar, og verken på Toten eller Land er noen Christian Nielsen Midtberg/Vestrum funnet i noe skifte i tiden omkring 1783. Aktiviteten med eiendomsoverdragelser i 1787 og 1791 taler også for seg, selv om det kan være forhold ved datidens praksis ved overdragelser fra dødsbo som jeg ikke kjenner til. Ytterligere et par indisier på at Christian levde etter 1783 får man ved å trekke inn hans kone, Anne Sophie Hickmann. Ved skiftet etter en søster av henne i 1796 ble alle søsknene nevnt, og der omtales Anne Sophie som 'gift med Christian Nielsen Rødfossen af Toten Præstegjeld'. En annen søster tituleres som enke, og hvis den som protokollerte skiftet var konsekvent med angivelsen av sivilstand, skulle dette bety at Anne Sophie ikke var enke. (Hele skiftet er gjengitt i Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag i 1984, nr 3 side 49-50). Folketellingen i 1801 leverer argumenter både i den ene og den andre retning. Fru Anne Sophie var bosatt på Skje i Land, der datteren var gift. Anne Sophies sivilstatus var 'i 1st. Ægteskb.'. Jeg får det ikke til å virke sannsynlig at en kvinne som var enke skulle bli omtalt på denne måten. Men så framkommer det på den annen side at Christian ikke er nevnt i folketellingen i 1801, verken på Toten eller i Land. Hvis denne folketellingen hadde vært 100% dekkende, skulle det bety at han ikke var i live i 1801, men 1801-tellingen er ikke fullkommen, som andre har nevnt tidligere, også i denne spalten. Og skal jeg avslutte med et konkret forslag til Christians dødsår, tar jeg fram denne begravelsen på Toten 29.april 1812: Christian Nielsen Røfosstuen, 82 år gammel. Alderen gir under 10% avvik for en født i 1737, og er alderen som framkommer hvis fødselsåret rundes av til 1730. I hvert fall må også denne Christian ha vært i live i 1801, uten å ha blitt fanget opp av folketellingen. Ja dette er slik jeg har skrevet dette nå palmesøndag, og så er jeg spent på om andre har innspill, hva enten det måtte bli i påsken eller senere.


Sist endret: 19.02.15