[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Tømmerhol

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 13.04.09

Artikkelens_innhold

I følge Totens Bygdebok bind IV s. 393 er Harald Narum bestefar til Ole Paulsen Tømmerhol. Opplysningen er knyttet til overdragelse av noe gods i eiendommen Halvorsrud i Totenvika. Harald H. Narum og Paul H. Tømmerhol var begge med og skrev under kongehyldingsbrevet i 1591. Angjerd Tømmerhol nevnes i ei skatteliste 1599/1600. Det antas hun da var enke etter førnevnte Paul H., som nevnes som lagrettesmann i 1598. Angjerd var senere gift med en Jørgen som nevnes på Tømmerhol i 1615. Jeg kjenner ikke Angjerds farsnavn fra kilder, så alt eldre blir også antakelser. Hun har en yngre sønn Erik, derfor har det vært antatt at hun kan vært ei datter på Tømmerhol. Der nevnes i skattelister rundt 1560 en Erik, muligens den Erik Tollefsen som har etterlatt seg et segl fra den tiden.


Sist endret: 19.02.15