[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: prøver å komme vidre med slekt i v-toten

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Sindre Svingen
Postadresse: 2016 Frogner
Kommuner_omraader: v-toten
Bekreftelse: JA
Date: 16.04.09

Artikkelens_innhold

Hei Kari Vi prøver igjen Otinas bror heter Even Martinsen Larsen når han gifter seg 11.6.1882 i Gml. Aker krk i Oslo med Maren Kristine Hansdtr Bjørneby, født 28.10.1854 i Løken i Høland. Hennes foreldre er Hans Larsen Bjørneby f.17.6.1818 og Johanne Christine Paulsdtr Hankebøl f. 2.10.1817 begge fra Høland. Even og Maren fikk 6 barn: 1. Ovidia f. 1884 var gift og hadde en sønn men ingen barnebarn. 2. Eugen f. 12.2.1886 d. 16.2.1965 gift mrd Helene Gregoriusdtr Østensen f. 2.7.1976 de hadde 6 barn, se nedenfor 3. Hjalmar f. 1888 g.m. Karoline, hadde 4 barn, Finn, Gunnar, Gerd og Tor, men bare Gunnar hadde etterkommer, en sønn Tor. 4. Ludvig f. 1890 død 30 år gml, ingen barn 5. Eva f. 1893 g.m. Axel Torp hadde 2 barn, sønnen William g.m. Randi fikk datteren Karin Torp, og datteren Ingrid g.m. Knut Larsen, fikk 2 barn, den ene heter Lillian Larsen. 6. Edvin f. 1896 ikke gift, ingen barn. Så om Eugen og Helene, de fikk 6 barn: A) Erik Hermod Larsen f. 19.4.1910 d. 21.3.1970 g.m. Esther Bjerke f. 24.5.1907 d. 5.1.2002, de har 2 barn, sønnen Thor Edgar f. 25.12.1937 g.m. Kari Voldner, de har adoptivdtr Alexandra Voldner, hun er gift og har en sønn. Erik og Esthers datter er Irene Anita f. 30.3.1943, hun er min kone, vi har 2 barn, Jan Tore Svingen f. 2.11.1974 er samboer med Jannicke og de venter barn i aug. vi har datteren Anita f. 12.4.1976 hun har en god venn Fredrik men de har ikke flyttet sammen ennå. B) Henry f. 28.8.1911, død tidl. ingen barn C) Helge f. 11.12.1912, død tidl, ingen barn D) Sverre f 9.9.1914, er død, var gift med Randi, ingen barn E) Ingrid Larsen f. 21.11.1916 d. 3.4.1997 g.m. Finn Henriksen f. 10.11.1912 d. 29.12.1999 de har 2 barn, Jorunn Britt f. 22.6.1946 g.m. Rolf Egil Kronkvist f. 2.9.1949 de har 2 barn Geir Magne f. 11.7.1973 s.b. Nina Aasland, de har datteren Margarita, og Øivind Ketil f. 28.12.1979 s.b.Catrine Lensby, de har datteren Julia. Ingrid og Finn hadde også datteren Inger Liv f. 17.4.1953, ikke gift, ingen barn. F) Margrete Larsen f. 25.10.1918 g.m. Asbjørn Hanssen f. 27.10.1916 d i 2008, de har 2 barn, sønnen Egil f. 22.12.1949 d i 2008 g.m.Kari Pilgram f. 11.8.1952, de har 3 sønner Svein f. 8.2.1975 s.b. Torill og har sønnen Gard, Helge f. 8.2.1975 s.b.Veronica har sønnen Nicolai, og Anders f. 6.9.1984, ingen barn. Margrete og Asbjørn hadde også datteren Torgunn f. 22.5.1952 g.m. Bjørn Erik Skaaland f. 25.5.1949 de har 2 barn Terje f. 5.12.1980 og Siri f. 11.8.1984 ingen av dem har barn. Ta gjerne kontakt hvis noe uklart. Skal hilse fra min kone, tremenningen din. Sindre.


Sist endret: 19.02.15