[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Berte Larsdatter født 1669 - død 1738

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 07.05.09

Artikkelens_innhold

Ved å søke i kirkebokavskrifter for Toten kan en finne en Ole Haagensen Klavestad fra Askim gift 17/10 1717 med Berte Larsdtr. Hun ble begr. i 1738 42 år gl. Ut fra alder og nabolag bør hun være datter av Lars Gundersen Buskebakke fra Alm og Kari Pedersdtr. Buskebakke, og døpt 21/6 1696. Ole og Bertes datter Marte, døpt 1/5 1735, døde alt i 1740 og ble begr. 15/5 5 år gl. For å kunne gi opplysninger om din Marte Olsdtrs. aner ville det være fint om du kunne fortelle nærmere om hvem hun var gift med og hvor hun bodde da hun døde.


Sist endret: 19.02.15