[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Berte Larsdatter ( 1669 - 1738)

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 10.05.09

Artikkelens_innhold

Noter de opplysninger du har om familien, og forklar hva du ønsker å få vite. Dette kan sendes som post til Vestoppland Slektshistorielag v/Jan E. Jaatun, Postboks 99, 2857 Skreia eller som e-post: tidsskriftet@vshl.no. Vi vil forsøke å gi et svar, og eventuelt stille spørsmål om saken i vårt hefte hvis du ønsker det.


Sist endret: 19.02.15