[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Utvandrer til Amerika

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: ANDREAS NARUM
Postadresse: 2847 Kolbu
Kommuner_omraader: Østre Toten- Dakota , Minnesota, Wischonsin
Bekreftelse: JA
Date: 03.06.09

Artikkelens_innhold

Hallo ! Je ønsker informasjon om Andreas Narum , en av 7 brødre . Sønn av Hans A. Narum og Marte Marie narum -( født Ringen).Bror av bl.a Johannes,David,Hans,Lauritz,Magne og Mathias Narum. Han utvandret til amerika enten på slutten av 1800 eller begynnelsen ta 1900 tallet. Ønsker og vite hvilken stat og sted i USA han dro. og all informasjon som finnes rundt ham.


Sist endret: 19.02.15