[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Hans Johannesen Gudmundrud

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Sonja Fjellhaug
Postadresse:
Kommuner_omraader: Søndre Land
Bekreftelse: ja
Date: 09.06.09

Artikkelens_innhold

Hans gifter seg den 26.12.1817 med Mari Nilsdtr. Ved vielsen er han gårdmann på Gudmundrud, ved datteren Bertes dåp 4 måneder senere er han husmann på Faldseie. Hans er ikke nevnt på Gudmundrud i bygdeboka. Hvem er Hans sønn av? Finner flere alternativer født ca 1793, men står egentlig igjen med denne som en mulighet: Hans dp 10. trin 1793, sønn av Johannes Johansen Hvalby og Anne Hansdtr Øystad. Kan ikke finne noen av foreldrene som barn på gårdene de er nevnt ved. Håper noen kan hjelpe meg med å pusle sammen denne gåten. Har sett på faddere ved barnas dåp, men de ser ut til å være bare naboer.


Sist endret: 19.02.15