[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Iver Syversen, Svennes. +1822.

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Terje Tandsether
Postadresse: Raufoss
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 24.06.09

Artikkelens_innhold

Ved Iver Syversens død i 1822 var det ingen Kari Syversdatter blant arvingene. Hun er derfor ikke søster til Iver. Kari Syversdatter er heller ikke døpt i Vardal eller i Redalen. Jeg vet ikke hvor hun kom fra.


Sist endret: 15.02.15