[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Johanne Christensdatter

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: Ja
Date: 21.07.09

Artikkelens_innhold

Det er ikke innskrevet noen Johanne Christensdtr. døpt rundt 1779 i kirkebøkene hverken for Vardal eller Toten. Så det er ikke godt å vite hvor hun var fra. Det finnes ei med dette navnet konfirmert på Toten i 1794, uten oppgitt alder, bosatt på Nøkleberg. Men noen familietilknytning for henne er ikke å finne der. Da Nils og Johannes første barn ble døpt, var Per Nygård og kone, Per Kallerud og kone og Ole Fjeldseie faddere. De 4 første var fra Vardal og den siste fra Toten. At en utenbygds person er fadder kan tyde på slektskap. Denne antas ut fra folketellingen i 1801 å være en Ole Christensen, som var husmannsønn på Fjeld, 18 år gl. Foreldre var Christen Jacobsen fra Andersgård og Inger Olsdtr.(?) Klavesbøle. De giftet seg 9/4 1777, og hadde bl.a. barna Johannes dp. 15/6 1777 og Johan dp. 12/9 1779. Foreløpig har en ikke funnet noen senere opplysninger om sistnevnte. Derfor bør vurderes om presten kan ha skrevet feil navn inn i kirkeboken. Nøkleberg ligger i nabolaget til Fjeld så avstanden er ikke lenger enn at hun kan ha tjent der. Det er ikke undersøkt om det finnes noen aktuelle Johanne Christensdtr. i andre bygder. Men hvis hun skulle ha vært fra de først nevnte områder, bør også en mulig feilskriving av navn undersøkes videre.


Sist endret: 19.02.15