[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Johanne Christensdatter

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 22.07.09

Artikkelens_innhold

Det kan i denne sammenheng tilføyes at Ole Christensen Fjellstuen blir gift i Vardal 15.4.1805 med Ingeborg Larsdatter (Helgerud). Dette paret døper barn både på Toten og i Vardal, og det kan kort nevnes at ved de første tre dåpene opptrer Nils Gjøvikeie og kone (1805), Nils Ånnerud og kone (1807) og Nils & Johanne Vårnes (1812) som faddere. Så langt jeg kan forstå er disse fadderne Nils Olsen og Johanne Christensdatter, noe som styrker antakelsen om at Johanne og Ole ER søsken. Oles (og Johannes?) foreldre dør forøvrig begge i legd på Amundrustadeie, Christen Jacobsen 18.8.1830 (bgr. 25.8.), 73 år gml. og Inge Olsdatter 14.2. 1832 (bgr. 22.2.), 83 år gml.


Sist endret: 19.02.15