[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Bygdebok

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 31.07.09

Artikkelens_innhold

Ved å søke i kildene på denne nettsida, finner du mye informasjon om familien. F.eks. ble Erik f. 23.4.1842 på Solberg i Vardal der foreldrene, Svend Eriksen og Agnete Andersdatter, var husmannsfolk. Andrine ble f. 16.6.1840 på Drogsethaugen i Snertingdal der foreldrene, Lars Larsen og Anne Larsdatter, var gardbrukere. Om sistnevntes familie står det en del i bygdeboka du nevner. Erik og Andrine ble gift i Snertingdal 22.4.1867, og får i hvert fall sju barn, mens de er husmannsfolk på Drogseteie 1867-1869, sjøleiere på Frydenlund 1872, og sjøleiere i Torkilstuen (av Drogset) 1875-1880. 1883 igjen husmannsfolk på Drogseteie. Jeg er ikke lokalkjent i Snertingdal, og vet derfor ingenting om noen plass/gard Smedsrud der, men da Erik Svendsen dør 22.5.1893 er han bosatt på Smedsrud. Mulig boplassen har fått det navnet, da Erik sjøl er oppgitt å være smed ved sin død. Andrine finnes forresten bosatt hos datter og svigersønn på Skogheim i Snertingdal ved ft. 1900, som enke og fattigunderstøttet.


Sist endret: 19.02.15