[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Peder Kristian Halvorsen

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 12.08.09

Artikkelens_innhold

Den Peder Halvorsen du leter etter, er han sønn av en Halvor? Rundt 1870 foregikk det en navneendring i Norge. Før den tid var etternavnet helst et farsnavn, senere ble det et slektsnavn. Når det i folketellingen for 1900 står Peder Halvorsen, bør det tolkes som at hans etternavn stammer fra en tidligere Halvor i slekta. Flere opplysninger om Peder Halvorsen vil du finne i hans vielse, hvor farens navn ofte er notert, eller ved dåp for hans barn der en kan få hans fødselsår. Vielsen kan ha skjedt i Oslo eller på brudens hjemsted. Etter det jeg kan forstå var hun neppe fra N. Fron. Riktig nok fantes det ei Emilie der ved folketellingen der i 1875, men hun bodde hos sin mor i Oslo og var ugift i 1900.


Sist endret: 19.02.15