[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Larsen, fra Stepperud?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Bjørn Håvard Haugen
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 17.08.09

Artikkelens_innhold

Det er vel riktig familie du nevnte på lunde (ikke lunden), du har funnet i 1666 manntallet. ... ... ... I en sak mellom Sukkestad og Seierstad 12. juni 1688 vitner Peder Lunde at "han er fød paa Grimstad, siger at vere ved 70 aars alder." ... ... ... Jeg har selv registrert 8 barn av peder og ingrid: Malene, Mari, Dorte, Marte, Peder, Ole, Lars og Halvor. ... ... ... Lasse S Grimstad: Den 10. november 1626 bekjentgjorde Lasse Grimstad på Toten at han på vegne av stebarna Knud Pedersen og hans medsøsken og Siri Olufsdtr på sin sønn Peder Karlsens vegne gav Oluf Røssum i Fron fullmakt til å innløse på deres vegne deres odel 1/2 hud i Røssum fra Halvor Lillegaard. Dette godset var pantsatt for 23 daler. Brevet er skrevet på Stabo på Toten og bevitnet av Elling Tollefsen og Halvor Stabo. I Kjeldeskriftinstituttet i Oslo finnes det også et pergamentbrev som ble innlevert 28.02.1959 av Gudrun Slette, Heidal, som nevner samme sak. ... ... ... 6. mai 1633 kjender jeg Laurits Grimstad, boende på Toten i Hadelands fogderi at jeg har mottatt av Oluf Halvorsen Røssum i Fron prestegjeld i Gudbrandsdalen 250 riksdaler, som han har gitt meg på min hustu Marthe Eriksdatters barns vegne og på vegne av Peder Karlsen, mine stebarns faderbroder. Dette var betaling for 1/2 hud i Røssum der Oluf Halvorsen bor, som var deres arv etter Karl Pedersen og som var pantsatt til Oluf Halvorsen. Oluf Halvorsen, hans hustu Anne Olufsdtr og deres barn og arvinger skulle sitte med nevnte gods i 30 år og videre framover til han fikk sine penger igjen. ... ... ... Så ut fra disse sakene så går det vel frem at lasse først var gift med Marte eriksdatter (hun var først gift med Peder Karlsen) og så var han gift med Maren Olsdatter ( fremgår av skiftet etter lasse Grimstad 04 Jun 1660) på de har jeg bare registrert de 3 barna som er nevnt i skifte eter lasse.


Sist endret: 15.02.15