[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Larsen, fra Stepperud?

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 17.08.09

Artikkelens_innhold

Din tolkning av skiftet fra 1669 er forsåvidt grei. Av opplysninger kan tillegges at Marte Gulbrandsdtrs far het Gulbrand Solberg, nevnt i odelskattelisten for 1612. Hans enke Ingri Solberg nevnes i tilsvarende liste for 1615. Hun er da eier av 1/2 pund i samme gard, 1 pund i Lunder(Lunde) og 1 fj. i Rud.


Sist endret: 19.02.15