[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

etterlysning etter Ove Dynna"s etterkommere

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Helen Werner
Postadresse: Rogne 30 2770 jaren
Kommuner_omraader: Gjøvik
Bekreftelse: ja
Date: 11.09.09

Artikkelens_innhold

Innholdet i denne etterlysningen er dessverre slettet da det kan stride mot personopplysningsloven. Hilsen Geir Thorud.


Sist endret: 19.02.15