[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Helmer Kristiansen

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Rune Hårstadsveen
Postadresse: Toten
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 21.09.09

Artikkelens_innhold

Det må ses som overveiende sannsynlig at det er Helmer Kristiansen som kommer fra Hagerstøen (Hågårstøen), som er den som blir far i 1880. I tillegg til at han kalles Hagereie (som godt kan være Hagerstøen) ved barnets dåp og blir oppgitt å være født i 1860, så er det en søster av Helmer fra Hagerstøen (Syverine) og hennes sønn (Sigvart) som er faddere ved Klara Minas dåp.


Sist endret: 19.02.15