[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Juul Magnus Johansen

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Marit Skramstad
Postadresse: Kloppfossveien 7, 3615 Kongsberg
Kommuner_omraader: Vestre- og Østre Toten
Bekreftelse: JA
Date: 06.11.09

Artikkelens_innhold

Juul Magnus Johansen født 26.03.1875. Han er min farfar. Han tok ved en eller annet gang navnet Mathisen. Han flyttet til Eik, Tønsberg. Ukjent når. Jeg har funnet navn på hans foreldre: Johan Mattiassen og Olave Jensdatter. Etter deres navn er det tilføyd Aslakrud. Jeg har ikke funnet ut hvor det er. Det ser ut som hans farfar het Mathias Jensen. Etter hans navn står Myrbakken. Hans morfar kan ha vært Jens Pedersen.Bak hans navn kan det se ut som om stedsnavnet har vært Lille Mon eller Lille Thon.


Sist endret: 19.02.15