[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Slekter i Vardal - Bok 1 av P Braastad

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 11.11.09

Artikkelens_innhold

Noe av grunnen til at opplysninger om Endre og hans etterkommere er blitt fjernet er plassmangel i boka, kombinert med en viss usikkerhet rundt familien. Denne er knyttet til et litt spedt kildegrunnlag i eldre tider, så navnbruk og gods i bestemte garder har vært grunnlag for slektskap. For Lodin Endresens etterkommere gir dette en usikkerhet, fordi hans gods i de enkelte garder ofte ble delt mellom flere barn, og han hadde trolig flere barn enn de som er oppført i Boka om Land bind X side 517. Gjeldende slekta på Raaum/Vilberg så finner en i den etter min oppfatning navnene Egidius og Vea. De har Svein Erik Ødegaard skrevet om i VSHL 1994/2 og 3. Navnene samlet er så spesielle at de bør knyttes til Egidius Lodinsen Gjevles slekt. Om forbindelsen er gjennom en sønn eller datter tør jeg ikke å ha noen sikker formening om i dag. Det vi vet er at Torkild Raaum, som nevnes fra 1615, var far til Egidius Raaum og Laurits Vilberg, og at hans enke antaklig het Rønnoug, jfr. Boka om Land bind X s.164.


Sist endret: 19.02.15