[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Svend Pedersen Dyste (1643-1715) gift med Marte Røise Teiterud eller Marte Pedersdatter Skjefstad?

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Thomas Kaiser
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 11.11.09

Artikkelens_innhold

Var Svend Pedersen Hägär Dyste (1643-1715) fra gift med Marte Røise Teiterud eller Marte Pedersdatter Skjefstad? Jeg har først kommet over opplysninger om at Marte Pedersdatter Skjefstad (død i 1694) var mor til Christian Svendsen Dyste (1695-1772). Denne Marte var datter av Peder Nilsen Skjefstad (født i 1640). Andre steder, f.eks. i boken "Gården Rustad Øvre" av N. Rustad, 1942 står det at Marte Torsteinsdatter Røise Teiterud var gift med Svend Pedersen Dyste, og mor til Christian. Noen som vet hva som stemmer? Det jeg hadde av opplysninger før boken om Rustad forvirret meg var dette: Nils Nilsen(1649-1678)drev gården Dyste på Toten fra 1675 til 1678. Nils var gift med Marte Pedersdatter Skjefstad. Etter Nils døde eide Marte Dyste-gården alene i årene 1678-1680. Hun giftet seg da på nytt, med Svend Pedersen Hägär (1649-1715). Svend Pedersen Hägär tok da navnet Dyste. Han drev hele den opprinnelige Dystegården i perioden 1680-1710. I 1710 solgte han ene halvdelen av gården til Bent Evensen Bay (1677-1765). Bents del ble kalt ”Nistua”. Den andre halvdelen, ”Oppistua” (senere delt i ”Dyste nordre” og ”Dyste søndre” – ”Nere”), fortsatte Svend å drive i ennå fem år, frem til 1715. Da overtok hans sønn, Christian Svendsen Dyste (1695-1772). Christian Svendsen Dyste (1695-1772) giftet seg med Kirsti Bentsdatter Dyste (1704-1792) den 1. desember 1726. Kirsti var datter av mannen som kjøpte andre halvdel av Dystegården - ”Nistua” - Bent Evensen Bay. Og på den måten havet begge Dyste-gårdene i samme slekt. Senere ble de to delene yttligere delt i to, slik at det ble de fire Dyste-gårdene som finnes på Toten i dag. Thomas.


Sist endret: 19.02.15