[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Svend Pedersen Dyste (1643-1715) gift med Marte Røise Teiteru...

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 12.11.09

Artikkelens_innhold

Svend Pedersen var gift med begge to. Det du har skrevet er stort sett riktig, bortsett fra en liten detalj. Det ble skiftet etter Svend Pedersens første hustru Marte Pedersdtr. 27/11 1694. Hun etterlot seg barna Nils Nilsen 18 år og Anders Svendsen 14 år(gift 11/6 1728 med Marte Christiansdtr. Granstuen). Christian Svendsen ble døpt 27/10 1695, han er med det sønn av Marte Torstensdtr. Av dette kan tolkes at skiftet i 1694 ble holdt før Svend inngikk et nytt ekteskap.


Sist endret: 19.02.15