[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Poul Johannesen f ca 1800 Toten

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Terje Pettersen
Postadresse: Johnny Svorkmos vei 98 0983 Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 16.11.09

Artikkelens_innhold

Jeg forsøker å finne opphavet til min tipptippoldefar Paul(Poul) Johannesen født ca 1800 på Toten. 1865 tellinga er jo første aldersoppgave jeg hadde på ham: http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=2&filnamn=f60218b&gardpostnr=809&personpostnr=7496&merk=7496#ovre Alder oppgis til 64 år og fødested Toten. Han gifter seg med Andrea (Andrine) Johansdatter i Skedsmo kirke i 1825, men her oppgis kun alder: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=754&idx_id=754&uid=ny&idx_side=-143 Han er registrert som innflyttet til Aker i 1826 nr 5 permanent side lenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7714&idx_id=7714&uid=ny&idx_side=-123 Her er teksten: Ægtefolkene Poul Johannesen og Andrea Johansdatter - bemældte Ægtemand har viist Attest om sit ordentlige Forhold, men som for Tiiden ei er tilstede. Attestens Indhold var, at han er født paa Toten, men flyttede i sin tidl(ige) Barndom med Forældrene til Næsset ved Laurvig, hvor han bekræftede sin Daabs Pagt; derfra flyttede han til Ag(er) Sogn. Juli 21d sidstafvigte blev han i Løhrenskov Menighet ægteviet til bemældte sin Hustru Andrea Johansdatter, som er født sammesteds og døbt Jan. 4d 1795, samt conf(irmeret) 1810 Sept. 30te, com(munisert, s(idste) G(ang) Juli Md. f(orrige) A(ar). C. Hansens Attest af 4d Jan. 1826 forev(ist) den 20d s(amme) M(aaned). Simens(?) anbefaler; til Stouner Eyer. Antar at det med Næsset ved Laurvig menes Brunlanæs, selv om det sikkert kan finnes andre Næss ved Larvik. I alle fall konfirmeres det en Paul Johansen i Tanum kirke, Brunlanes i 1818 med oppholdsted Manvig. Under ham står det en Frederik Johansen med samme oppholdsted som kan? være en bror. Kirkeboka er selvfølgelig sparsom med hensyn til opplysninger. Kun navn og oppholdsted oppgitt. En annen aldersopplysning vedr. Paul er ved hans dødsfall 4/11 1869 nr 85: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5785&idx_id=5785&uid=ny&idx_side=-494 Alder her oppgitt til 71. Ellers oppgir Akertellinga i 1834 alderen til 34. Navn på barna til Poul og Andrine er i rekkefølge: Johannes, Berthe Marie, Anne Kirstine, Martin, Karen Lovise og Petronelle Andrine. De er født i Skedsmoe og Aker. Har undersøkt Bygdeboka for Brunlanes under gården Manvig, men det sto ikke noe der. Et annet spørsmål er om begrepet "Toten" kan omfatte mer enn kirkebøkene for Toten? Mvh Terje


Sist endret: 15.02.15