[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Cathrine Halvorsdatter Hveem, født 1778

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Tor Olav Haugland
Postadresse: 2846 Bøverbru
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 16.11.09

Artikkelens_innhold

Jeg forsøker å få oversikt over livsløpet til denne damen: Cathrine Halvorsdatter, født 1778 på Hveem østre nedre. Gift 1798 med Peder Larsen Buskebakke. Ble enke ved Peders død 1822. Cathrine giftet seg andre gang i 1825, med ungkar og inderst Ole Pedersen Hørland. Paret omtales i Totens bygdebok bind IV side 398. I 1826 ble Hørland overtatt av mannen til en datter som Ole hadde fra et tidligere ekteskap. Jeg strever med å finne ut hva som senere skjedde med Cathrine. Riktignok ble en Cathrine Halvorsdatter, på legd på Kobberstad, begravet i 1833, men med oppgitt alder 74 år. Den Cathrine jeg søker etter var 19 år yngre, så enten finnes det to personer med samme navn, eller så har presten bommet mer enn vanlig med angivelsen av alder.


Sist endret: 19.02.15