[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Grenader Ole Olsen fra Biugstad

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Karin Linnerud
Postadresse: Ski
Kommuner_omraader: Vardal
Bekreftelse: ja
Date: 02.12.09

Artikkelens_innhold

Fant en militærrulle fra 1761 over soldater utkommandert til Holsten: Ole Olsen grenader 20 år fra Biugstad i Vardal i Major Lossies Compagnie. Kirkeboka for Vardal på den tida er veldig ufullstendig derfor spør jeg: Vet noen om det ble født en Ole der ca. 1740? Og hva het foreldrene?


Sist endret: 19.02.15