[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Grenader Ole Olsen fra Biugstad

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 04.12.09

Artikkelens_innhold

Det er vanskelig å finne opplysninger om den personen du etterlyser, fordi kirkeboka har den tilstand du kommenterer. For ordens skyld kan tillegges at for det militærkompaniet du viser til, finnes det en reserve-rulle dat. Næss 10de Septembr. 1761. I legd nr. 9 der, for Biugstad, er mannskapets navn Ole Olsen 29 år. Han er gårdmannsønn, gift, har 2 barn og bruker 1/4 gård. I Per Braastads bok - Slekter på garder i Vardal og Redalen s. 125 er det mer å finne om hans forfedre.


Sist endret: 19.02.15