[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Kirkebøker

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 30.12.09

Artikkelens_innhold

At du ikke finner konfirmerte for Hoff i Østre Toten for de 2 nevnte år kommer bl.a. av at ikke alle kirke- og klokkerbøker er skannet for utlegging. Dette gjelder kirkeboken for 1910-1920. Den ble overlevert statsarkivet i 2009, og er nok ikke klar for utlegging på nettet ennå. Boka er forøvrig avfotografert av Vestoppland Slektshistorielag for dataregistrering, men det kan nok ta litt tid før dette arbeidet er ferdig. Årsaken til at det ikke finnes noen klokkerbok utlagt på nettet for de første årene på 1900-tallet til og med 1911, er jeg ikke kjent med.


Sist endret: 19.02.15