[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Om slektskap mellom Dyren og Moldli, Toten, 1600-t.

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse:
Kommuner_omraader: Toten, Vardal
Bekreftelse: JA
Date: 01.01.10

Artikkelens_innhold

Jeg la denne etterlysningen først inn på Digitalarkivets brukarforum. Se der http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=74765&sok=&nr=26&antinnlegg=6&startnr=&antall=&spraak=n#anker Tema 74765.


Sist endret: 19.02.15