[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Om slektskap mellom Dyren og Moldli, Toten, 1600-t.

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 02.01.10

Artikkelens_innhold

På Toten kjennes det i dag ikke kilder som gir oss Erik Nilsen og Sigri Larsdtrs forfedre. Dermed er det vanskelig å gi noen antydninger om slektskapsbånd til Moldli. Det eneste som kan tillegges i saken er et par kommentarer. Ved skiftet etter Erik Nilsen i 1708 har enken utpekt lensmannen Christopher Rustad til å ivareta hennes interesser. Han skal sammen med hennes brødre Hans og Lars Larssønner sørge for at boets gjeld blir betalt. Når brødrene ikke nevnes med stedsnavn og de ikke oppnevnes som søsterens verge, tyder det på at de ikke bor på Toten. En kan heller ikke finne personer med brødrenes navn gravlagt på Toten de neste årene. Hvor eventuellt Sigri Larsdtr. kan være fra, er ikke undersøkt. Fra andre kilder vet vi at brukere på Dyren på denne tiden har noe forbindelse til Feiring, men om det er noe å spinne videre på er usikkert. Gulbarnd Hansen Moldli var i 1664 18 år og tjener på kirke Balke. Han nevnes ikke i manntallet for 1666, det kommer av at han i militærrullen for 1665 var utskrevet som soldat fra kirke Balke. I manntallet for 1666 var hans brødre Erik 16 år og Engebret 10 år tjenere på førnevnte gard. Om dette tjenesteforholdet kan være knyttet til tidligere en slektsforbindelse er usikkert. Søskenbarnforholdet gir likevel grunn til å tro at Erik Nilsen hadde forfedre på Toten.


Sist endret: 19.02.15